ISO 14001

ISO 14001 on rahvusvaheline standard, mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile. ISO 14001 sertifikaadi saamiseks peab täitma just selle standardi nõudeid. Standardi töötas välja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (International Organisation for Standards, ISO) 1996. aastal ja oma struktuurilt on see väga sarnane ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi standardiga. 2004. aastal standardit uuendati ja ka Eestis kehtib 2005. aasta septembris Eesti Standardikeskuse (EVS) poolt kinnitatud standard “EVS-EN ISO 14001:2004 Keskkonnajuhtimissüsteemid. Spetsifikaat ja juhised selle kasutamiseks, mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile”. Alates 15. maist 2006 sertifitseeritakse ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteeme üksnes 2004. aasta versiooni kohaselt.

Standardi juurutamine on vabatahtlik, kuid sertifikaadi saamiseks tuleb täpselt jälgida standardi ja organisatsiooni enda poolt seatud sisemisi nõudeid, milledele vastavust kontrollib erapooletu (nn kolmas) osapool. Selleks viib akrediteeritud audiitor läbi välisauditi. Kui nõuded on täidetud, saab organisatsioon ISO 14001 sertifikaadi. Sertifikaadi kehtivus on tähtajaline (kehtib üldjuhul 3 aastat).

ISO 14001 on levinuim keskkonnajuhtimisstandard maailmas.

  1. aasta seisuga on Eestis 565 ISO 14001 standardi kohaselt sertifitseeritud ettevõtet (jooksvat ülevaadet sertifitseeritud ettevõtetest saab Eesti Kvaliteediühingu koduleheküljelt).

ISO 14000 sarja kuulub veel mitmeid teisi standardeid. Keskkonnajuhtimissüsteeme ja nende auditeerimist käsitlevad järgmised standardid:

  • EVS-EN ISO 14001:2004 on põhistandard, mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile;
  • EVS-EN ISO 14004:1998 esitab üldised juhised KKJS juurutamiseks, et hõlbustada ettevõttel ISO 14001 kohase KKJS juurutamist;
  • EVS-EN ISO 14031:2000 kirjeldab keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamist;
  • EVN-EN ISO 14042:2000 Keskkonnajuhtimine. Olelusringi analüüs;
  • EVS-EN ISO 19011:2002 asendab ISO 14010, 14011, 14012 standardeid ning esitab üldised juhised keskkonnajuhtimissüsteemi ja/või kvaliteedijuhtimissüsteemi auditi läbiviimiseks.

Loetletud standardeid on võimalik osta Eesti Standardikeskusest.

Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas juurutada ISO 14001, mis kasu saavad sellest ettevõtted jms infot standardi kohta leiate Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Juhendmaterjalid:
Keskkonnajuhtimissüsteemi käsiraamat
Keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi rakendamise juhised
Standardi ISO 14001:2004 muudatuste ja täienduste seletusi

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...